Cennik


 • Diagnoza procesów integracji sensorycznej (3 - 4 spotkania)                 400 zł
 • Badania kontrolne (2 - 3 spotkania)                                                    200 - 300 zł                                  
 • Opinia (krótka) o postępach w terapii w formie pisemnej,
  zalecenia do przedszkola, szkoły                                                         100 zł    
 • Terapia integracji sensorycznej 50 min                                                100 zł
 • Terapia integracji sensorycznej + terapia cranio - sacralna 50min          100 zł
 • Terapia ręki 45 min                                                                           90 zł
 • Konsultacje psychologiczne (spotkanie z rodzicem) do 50 min                  100 zł

Oferta stała

 • Dla klientów korzystających z terapii 2 razy w tygodniu cena 50 – cio minutowych zajęć wynosi 90 złotych
 • Przy opłacie z góry za półroczny okres terapii klienci korzystający z terapii 1 raz w tygodniu otrzymują 10% upust na usługi Gabinetu Terapii Integracji Sensorycznej BALANS

        

 

 

Dane do przelewu
 

 

Gabinet Terapii Integracji Sensorycznej BALANS
ul. Ołbińska 8a/a
50-237  Wrocław 


Nr konta: 32 1140 2004 0000 3502 6593 3190


W tytule:
- Imię i nazwisko dziecka
- Rodzaj usługi: diagnoza, terapia, konsultacje, opinia
- Daty spotkań