Witajcie na stronie Gabinetu Terapii Integracji Sensorycznej BALANS!Naszym celem jest wspieranie rozwoju psychoruchowego dzieci tak,

aby mogły zrealizować potencjał w nich ukryty.Zajęcia on-line w czasie odwołania zajęć stacjonarnych


Zadbajmy o to, by w obecnej sytuacji, trudnej dla nas wszystkich, dotychczasowy wysiłek każdego z nas: dziecka, rodzica i terapeuty nie poszedł na marne. Niestety, przerwa w tradycyjnych zajęciach może potrwać znacznie dłużej niż byśmy sobie tego życzyli, dlatego zachęcamy rodziców do realizowania diety sensorycznej i w razie potrzeby do kontaktu z terapeutami.


Dostosowując się do sytuacji, chcemy zaproponować naszym dzieciom zajęcia terapeutyczne w formie on-line. Zajęcia te poprowadzą terapeuci za pomocą komunikatora Skype. Potrzebujemy trochę przestrzeni, przydadzą się zabawki i przedmioty codziennego użytku, liczymy także na pomoc i obecność rodzica w czasie zajęć. Czas trawania zajęć to 60 minut, koszt 90 zł.


Drugą propozycją jest miesięczny pakiet domowy, w którego skład wchodzą: 3 programy terapeutyczne w formie pisemnej (które realizuje rodzic samodzielnie w domu z dzieckiem), 1 zajęcia on- line, w razie potrzeby 1 konsultacja z terapeutą dotycząca sposobu wykonania programów domowych. Koszt pakietu to 150zł.


Zapraszamy do kontaktu i życzymy zdrowia!!!
Pracujemy metodą integracji sensorycznej dr A. J. Ayres. Zajmujemy się kompleksową diagnozą i terapią zaburzeń integracji sensorycznej. Jako jedyni we Wrocławiu oferujemy terapię integracji sensorycznej łączoną z technikami czaszkowo - krzyżowymi. Dodatkowo zapewniamy diagnostykę psychologiczną dzieci, a rodzicom proponujemy doradztwo wychowawcze.Swoją ofertę kierujemy do rodziców i ich dzieci w wieku niemowlęcym, przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym, przejawiających trudności wynikające z zaburzonej integracji sensorycznej, m. in.:


  •  z nadpobudliwością psychoruchową, z niezgrabnością ruchową
  •  z trudnościami w nauce (dysleksja, dysgrafia), ze słabą koncentracją 
  •  z trudnościami w funkcjonowaniu społecznym, emocjonalnym
  •  z opóźnieniami w rozwoju psychoruchowym
  •  z opóźnieniami w rozwoju mowy
  •  ze spektrum autyzmu
  •  z ADHD
  •  z MPD
  •  z zespołami genetycznymi

PSTISGabinet rekomendowany przez Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej