Witajcie na stronie Gabinetu Terapii Integracji Sensorycznej BALANS!Naszym celem jest wspieranie rozwoju psychoruchowego dzieci tak,

aby mogły zrealizować potencjał w nich ukryty.


Brak terminów na diagnozy SI


Pracujemy metodą integracji sensorycznej dr A. J. Ayres. Zajmujemy się kompleksową diagnozą i terapią zaburzeń integracji sensorycznej. Jako jedyni we Wrocławiu oferujemy terapię integracji sensorycznej łączoną z technikami czaszkowo - krzyżowymi. Dodatkowo zapewniamy diagnostykę psychologiczną dzieci, a rodzicom proponujemy doradztwo wychowawcze.Swoją ofertę kierujemy do rodziców i ich dzieci w wieku niemowlęcym, przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym, przejawiających trudności wynikające z zaburzonej integracji sensorycznej, m. in.:


  •  z nadpobudliwością psychoruchową, z niezgrabnością ruchową
  •  z trudnościami w nauce (dysleksja, dysgrafia), ze słabą koncentracją 
  •  z trudnościami w funkcjonowaniu społecznym, emocjonalnym
  •  z opóźnieniami w rozwoju psychoruchowym
  •  z opóźnieniami w rozwoju mowy
  •  ze spektrum autyzmu
  •  z ADHD
  •  z MPD
  •  z zespołami genetycznymi

PSTISGabinet rekomendowany przez Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej